Nainen

Tule nähdyksi ja kuulluksi.

Paranna elämänlaatuasi

Työskentelyn tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa saamaan mahdollisimman toimiva parisuhde.

Yksilön hyvinvointi

Elämänlaatusi paranee, opit tunnistamaan mitä itse haluat ja osaat nimetä tarpeesi.

Parisuhde

Keskusteluyhteys löytyy ja syvempi ymmärrys lisääntyy, samalla kodin ilmapiiri paranee.

Muut ihmissuhteet

Kokonaisvaltainen hyvä olo vaikuttaa muihinkin sosiaalisiin suhteisiin ja työssä jaksamiseen.

Naisen näkökulmia

 

Puhumattomuus

lue lisää

Nainen voi kokea, että häntä ei kuunnella. On yrittänyt useasti kertoa itselleen tärkeitä asioita kumppanille, mutta toinen ei jaksa tai osaa kuunnella asian ydintä. Tulee väärinymmärryksiä tai riitaa asioista, millä ei oikeastaan ole merkitystä. Nainen haluaisi keskusteluyhteyden olevan parempi. Hän saattaa toivoa miehen olevan avoimempi ja osaavan kertoa tunteistaan tai ajatuksistaan.

Läheisyyden puute

lue lisää

Läheisyyden, kosketuksen ja hellyyden tarve on yksilöllinen. Nainenkin voi kokea, että hän tarvitsee enemmän läheisyyttä kuin puoliso ja toisin päin. Seksuaalisuuteen liittyy uskomuksia ja voi olla vaikeaa kertoa toiselle, miten haluaa omaa seksuaalisuuttaan toteuttaa. Toiveet ja tarpeet voivat olla erilaisia. On tärkeää osata ilmaista, mitä haluaa ja mitä ei, sekä ymmärtää, että molemmilla on vastuu huolehtia parisuhteen seksuaalisuudesta ja kahden keskisen ajan järjestämisestä.

Erimielisyydet lasten kasvatuksessa

lue lisää

Nainen voi kokea, että päävastuu lasten kasvatuksesta on hänellä ja haluaisi miehen olevan enemmän tukena ja apuna. Nainen voi silti huomaamattaan omia lapset itselleen, ja mies kokee jäävänsä sivuun. Toisaalta molemmat voivat olla osallistuvia vanhempia, mutta tavat kasvattaa ovat erilaisia ja se aiheuttaa turhautumista ja riitoja. Lapsetkin voivat olla hämillään toisen vanhemman antaessa lupia ja toisen kieltäessä.

Vähäiset yhteiset mielenkiinnon kohteet

lue lisää

Nainen voi turhautua miehen mielenkiinnon kohdistuessa asioihin, jotka eivät häntä itseään kiinnosta. Hän toivoisi kuitenkin miehen kiinnostuvan hänelle tärkeistä asioista ja saavansa miehestä seuraa omiin harrasteisiinsa. Parisuhteen kannalta on tärkeää, että molemmat saavat tehdä itselleen tärkeitä asioita ja jakaa niitä toisen kanssa. Yhteinen tekeminen ja kiinnostuminen puolison asioista lähentää ja antaa tunteen, että olen kiinnostava ja arvokas.

Oman ajan tarve

lue lisää

Varsinkin ruuhkavuosina ja lasten ollessa pieniä, oman ajan tarve korostuu. Nainen voi kokea olevansa kiinni perheessä ja haluaa hengähdystaukoa. Myös työn vastapainoksi hänelle voi olla tärkeää rentoutua ja virkistyä omassa harrastuksessaan, viettää aikaa ystäviensä kanssa tai vetäytyä hetkeksi omaan rauhaan. Oman ajan tarve on yksilöllistä ja sille pitäisi olla mahdollisuus. Puolison kannustaessa ja mahdollistaessa oman ajan, parisuhde voi paremmin.

Mustasukkaisuus

lue lisää

Mustasukkaisuutta voi kokea kumpi tahansa osapuoli. Voimme tehdä asioita, jotka herättävät epävarmuutta ja pelkoja toisessa. Toisaalta toinen voi ilman syytä tarkkailla, syytellä ja epäillä. Mustasukkaisuudesta pitää voida puhua ja selvittää miksi sitä esiintyy. Luottamus on parisuhteen ydinasioita.

Nainen

Tuntuuko, ettei yhteistä aikaa ole riittävästi, jommallakummalla on aina kiireitä tai ei malteta pysähtyä kuuntelemaan toista? Ehkä koet yksinäisyyttä suhteessa. Yhteistä puhuttavaa ei tunnu löytyvän, arjen asiat kyllä hoidetaan. Ennen oli jotenkin hauskempaa. Haluaisit enemmän läheisyyttä ja huomiota.

Solmuja parisuhdekurssilla pysähdytään säännöllisin väliajoin, noin kahden viikon välein, parisuhteenne äärelle. Kyse ei ole terapiasta, vaan matalan kynnyksen palvelusta suhteenne parhaaksi. Turvallisesti neuvojan avulla, nostatte esiin suhteenne solmukohtia. Asioita, joihin törmäätte ja jotka aiheuttavat erimielisyyksiä. Tosiasiat otetaan esille ja pohditaan omia reaktioita.

Harjoitusten ja tehtävien avulla saat eväitä ja uusia tapoja toimia arjessa omien oivallusten kautta. Parisuhteen parantuessa myös perheen hyvinvointi paranee. Oman tahdon tunnistaminen auttaa tietämään, mitä parisuhteelta haluat.

Miten toimin?

w

Ilmainen kartoitus

Täytätte sähköisen esitietolomakkeen jonka lähetän teille. Lomake käydään puhelimitse läpi ja kyselen vielä lisätietoja.

Ajanvaraus

Tapaamiset toteutetaan kahden viikon välein teille sopivana aikana. Ajat ovat iltaisin tai viikonloppuisin.

Ensimmäinen tapaaminen

Ensimmäisellä kerralla tutustutaan ja määritellään suhteen solmukohtia.

Parineuvonnasta naisten kysymää

Onko neuvonnasta oikeasti hyötyä?

Kyllä on. Kun molemmat pysähtyvät parisuhteen kysymysten äärelle ja sitoutuvat prosessiin siitä on hyötyä.

Mitä jos paljastuukin yllättäviä asioita?

Asian äärelle pysähdytään ja pohditaan molempien näkökulmaa asiaan. Ikävistäkin asioista voidaan selvitä neuvojan avulla.

Meillä keskustelut menevät usein riidaksi, kun yritämme ottaa vaikeita asioita esille. Miten puhuminen kurssilla onnistuisi?

Ulkopuolinen neuvoja ohjaa tilannetta. Opitte puhumisen ja kuuntelemisen taitoja. Keskustelun ei ole tarkoitus mennä riitelyksi. Monesti ulkopuolisen neuvojan läsnäolo rauhoittaa tilannetta.

Opitaanko konkreettisia taitoja miten toimimme fiksummin arjessa?

Opitte harjoitusten avulla uusia toimintatapoja. Pyrimme siihen että asiat muuttuvat arjessa.

Puolisoni käyttää mielestäni liikaa alkoholia, vaikuttaako se kurssille pääsyyn?

Jos alkoholin käyttö on ongelma, on tärkeää saada siihen apua oikealta taholta. Riippuvuuksien hoito kannattaa keskittää sinne missä on oikea asiantuntijuus, jotta saa tarvitsemansa avun. Jos koette ettei asia vaikuta kurssille sitoutumiseen on mahdollista osallistua. Maksuttomassa alkuhaastattelussa kartoitan mahdollisia mielenterveys- ja päihdeongelmia.

Onko tilanne syyllistävä ja ahdistava?

Ei ole. Tilanne on luottamuksellinen ja turvallinen. Pyritään käsittelemään vaikeitakin asioita rennosti ja huumoriakaan unohtamatta.

Mitä jos huomaan haluavani eroa?

Prosessi etenee loogisesti eri teemojen kautta. Prosessin loppupuolella pohditaan kummankin tahtotilaa suhteen tulevaisuutta ajatellen.

Ota yhteyttä

Jäikö jokin askarruttamaan?

040 740 6242

Tampere

marjariitta.johnsson@gmail.com