Mies

Tule kuulluksi ja nähdyksi.

Paranna elämänlaatuasi

Työskentelyn tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa saamaan mahdollisimman toimiva parisuhde.

Yksilön hyvinvointi

Elämänlaatusi paranee, opit tunnistamaan mitä itse haluat ja osaat nimetä tarpeesi.

Parisuhde

Keskusteluyhteys löytyy ja syvempi ymmärrys lisääntyy, samalla kodin ilmapiiri paranee.

Muut ihmissuhteet

Kokonaisvaltainen hyvä olo vaikuttaa muihinkin sosiaalisiin suhteisiin ja työssä jaksamiseen.

Miehen näkökulmia

Läheisyyden puute

lue lisää

Läheisyyden, kosketuksen ja hellyyden tarve on yksilöllinen. Mies voi kokea, että hän tarvitsee enemmän läheisyyttä kuin puoliso tai toisinpäin. Seksuaalisuuteen liittyy uskomuksia ja voi olla vaikeaa kertoa toiselle, miten haluaa omaa seksuaalisuuttaan toteuttaa. Toiveet ja tarpeet voivat olla erilaisia. On tärkeää osata ilmaista, mitä haluaa ja mitä ei, sekä ymmärtää, että molemmilla on vastuu huolehtia seksuaalisuuden toimivuudesta ja ajan järjestämisestä kahden keskeiselle ajalle.

Oman ajan tarve

lue lisää

Työn, parisuhteen ja lasten lisäksi mies voi tarvita omaa aikaa. Voi olla tärkeää vain olla itsekseen, harrastaa, tavata kavereita, puuhastella autotallissa. Oman ajan tarve on yksilöllinen, siitä on hyvä voida kertoa toiselle avoimesti. Parisuhteessa olemme yhdessä, mutta erillisinä. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää.

Erimielisyydet lasten kasvatuksessa

lue lisää

Mies voi kokea jäävänsä ulkopuoliseksi lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Voi olla tunne, että puoliso osaa nämä asiat paremmin. Toisaalta nainen voi odottaa miehen olevan aktiivisempi ja jakavansa vastuuta lasten kasvatuksessa. Naisen ja miehen näkökulma voi olla erilainen, nainen voi olla rauhoittelevampi ja miehen tapa kasvattaa voi olla toiminnallisempi. On tärkeää sopia johdonmukaisesta kasvatustavasta mihin molemmat voivat sitoutua.

Mustasukkaisuus

lue lisää

Mies voi olla mustasukkainen tai kokea mustasukkaisuutta naisen puolelta. Se voi olla tilannekohtaista tai kroonista. Mustasukkaisuuden taustalla on usein haavoittuneisuutta, pelkoa, surua, yksinäisyyden tunnetta, se on keino suojata itseä. Syyttely ja epäilykset vähentävät läheisyyttä, lisäävät välttelyä ja etäisyyttä. Mustasukkaisuudesta puhuminen auttaa.

Kommunikointi

lue lisää

Mies voi kokea, että ei tule kuulluksi. Vetäytyy, kun tuntuu, että ei saa sanotuksi mitä haluaisi. Puoliso on nopeampi ottamaan kantaa ja sanavalmiimpi. Tilanne voi olla toisinkin päin. Toisaalta voi tuntua, että samoja asioita ”jauhetaan” moneen kertaan, eikä edistytä. Puhe voi mennä riitelyksi tai mököttämiseksi.

Vähäiset yhteiset mielenkiinnon kohteet

lue lisää

Ollaan erilaisista asioista kiinnostuneita. Toisaalta halutaan ja voidaan harrastaa yksin omia juttuja, toisaalta toivotaan, että yhteisiä kiinnostavia asioita löytyisi. Suhteelle tekee hyvää osoittaa olevansa kiinnostunut toisesta ja tehdä valintoja yhteisen tekemisen eteen.

Mies

Tuntuuko, että jotain puuttuu suhteestasi, ettei sinun ole ihan hyvä olla? Rakastat, mutta yhteys ja läheisyys on vähentynyt. On tunne, ettei jaksa yrittää. Hauskuus on kadonnut, eikä yhteistä puhumistakaan ole niin kuin ennen. Haluat olla yhdessä ja tehdä jotakin suhteen eteen, muttet tiedä miten. Tekisi mieli nostaa kissa pöydälle, kuitenkin pelottaa miten toinen reagoi. Keskusteluyritykset menevät riidaksi tai mykkäkouluksi. Omia tunteitaan voi kuitenkin olla vaikea näyttää, tai ne tulevat esille erilailla kun olit ajatellut.

Solmuja parineuvonta-kurssi mahdollistaa tarttumisen suhteessa oleviin haasteisiin. Tarvitset vain rohkeutta lähteä mukaan ja ottaa vastuuta siitä miten suhteesi voi. Ole aktiivinen, viestitä puolisollesi, että arvostat häntä ja haluat toimia suhteenne parhaaksi.

Parineuvonta on pariaikaa teille tärkeän asian äärellä. Prosessiin sitoudutaan, eli tapaamiset toteutetaan noin kahden viikon välein. Harjoitusten ja kotitehtävien avulla opittu ja oivallettu asia tulee käytäntöön. Edetään lempeästi ja määrätietoisesti teemoittain. Tehtäviä on sopiva määrä, ne ovat loogisia ja täydentävät tapaamisia. Saat eväitä ymmärtää paremmin suhdettanne, tapaasi reagoida ja opit tiedostamaan ja toimimaan rakentavalla tavalla. Opit sanoittamaan itseäsi paremmin. Yhteiset kokemukset ja jakamiset lisäävät läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. On mahdollista löytää uudelleen jotakin minkä luuli jo kadonneen.

Miten toimin?

w

Ilmainen kartoitus

Täytätte sähköisen esitietolomakkeen jonka lähetän teille. Lomake käydään läpi puhelimitse ja kyselen vielä lisätietoja.

Ajanvaraus

Tapaamiset toteutetaan kahden viikon välein teille sopivana aikana. Ajat ovat iltaisin ja viikonloppuisin.

Ensimmäinen tapaaminen

Ensimmäisellä kerralla tutustutaan ja määritellään suhteen solmukohtia.

Parineuvonnasta miesten kysymää

Onko neuvonnasta oikeasti hyötyä?

Kyllä on. Kun molemmat pysähtyvät parisuhteen kysymysten äärelle ja sitoutuvat prosessiin siitä on hyötyä.

Vatvotaanko vain vanhoja asioita?

Neuvonnassa käydään läpi tosiasiat yhteisestä historiastanne. Hyväksytään faktat, mutta suunnataan katse tulevaisuuteen.

 

Puolisoni käyttää mielestäni liikaa alkoholia, vaikuttako se kurssille pääsyyn?

Jos alkoholin käyttö on ongelma, on tärkeää saada siihen apua oikealta taholta. Riippuvuuksien hoito kannattaa keskittää sinne missä on oikea asiantuntijuus, jotta saa tarvitsemansa avun. Jos koette ettei asia vaikuta kurssille sitoutumiseen on mahdollista osallistua. Maksuttomassa alkuhaastattelussa kartoitan mahdollisia mielenterveys- ja päihdeongelmia.

Saadaanko aikaan rehellistä ja suoraa vuorovaikutusta?

Kyllä saadaan. Menetelmä mahdollistaa asiassa pysymisen ja sen, että molemmat tulevat kuulluksi. Opitte puhumisen ja kuuntelemisen taitoja. Keskustelun ei ole tarkoitus mennä riitelyksi. Monesti ulkopuolisen neuvojan läsnäolo rauhoittaa tilannetta.

Onko tilanne syylistävä ja ahdistava?

Ei ole. Tilanne on luottamuksellinen ja turvallinen. Pyritään käsittelemään vaikeitakin asioita rennosti ja huumoriakaan unohtamatta.

Mitä jos huomaan haluavani erota?

Prosessi etenee loogisesti eri teemojen kautta. Prosessin loppupuolella pohditaan kummankin tahtotilaa suhteen tulevaisuutta ajatellen.

Ota yhteyttä

Jäikö jokin askarruttamaan?

040 740 6242

Tampere

marjariitta.johnsson@gmail.com