Solmuja parisuhteessa®

Koskaan ei ole liian myöhäistä kehittää ja parantaa suhdetta.

Solmuja parisuhteessa®-parineuvonta

Haluaisitko riidellä suhteessasi vähemmän, tulla kuulluksi paremmin, osata itse puhua avoimemmin? Haluaisitko tuntea syvempää yhteyttä toiseen? Entä antaa teille mahdollisuuden löytää toisenne uudelleen ja muistaa, miksi juuri häneen rakastuit? Haluaisitko tuntea enemmän fyysistä vetovoimaa, saada enemmän läheisyyttä ja seksiä?

 

Miksi tulla parineuvontaan?  

 

Yksilönä

 

 • Opit ymmärtämään paremmin kumppaniasi
 • Jaksat paremmin kun kodin ilmapiiri paranee
 • Opit tunnistamaan mitä itse haluat ja osaat nimetä tarpeesi
 • Saat rohkeutta kohdata vaikeitakin asioita
 • Itsetuntemuksesi paranee, ymmärrät paremmin omia reaktioitasi ja käyttäytymistäsi
 • Ymmärrät mitä läheisyys ja seksuaalisuus sinulle merkitsevät

Pariskuntana

 

 •  Ymmärrätte, mistä parisuhteen solmu on syntynyt 
 • Opitte ratkaisemaan ristiriitoja 
 • Opitte käsittelemään sekä yhteiseen menneisyyteen, että nykyisyyteen liittyviä tunteita 
 • Tiedostatte, mitä tahdotte parisuhteen jatkon suhteen
 • Keskusteluyhteytenne paranee ja syvempi ymmärrys lisääntyy
 • Saatte onnistumisen kokemuksia pienistäkin askelista toivottuun suuntaan

Parisuhdesolmujen syitä

Parisuhteen ongelmat voivat johtua monesta syystä. Taustalla voivat olla henkilökohtaiset syyt tai suhteen sisäiset tai ulkopuoliset haasteet. Asian äärelle pysähtyminen mahdollistaa työskentelyn aloittamisen kohti paremmin toimivaa suhdetta.

Erimielisyydet ja riidat

Lue lisää
Eteen tulee toistuvasti tilanteita, jotka aiheuttavat erimielisyyksiä ja riitoja. Tulee törmäyksiä, joita ei osata ratkaista.

Tuore suhde

Lue lisää

Ei vielä tunneta toista syvällisemmin. Omia kokemuksia ja toiveita ei ole uskallettu tuoda esille. Epävarmuus suhteen pysyvyydestä.

Seksuaalisuus

Lue lisää

Molemmilla on vastuu parisuhteen seksuaalielämästä, läheisyydestä ja intiimiydestä. Toiveet ja tarpeet saattavat kuitenkin olla erilaisia. Erilaiset tunteet, tunnetilat ja elämäntilanteet voivat aiheuttaa haluttomuutta, tarpeet ja odotukset saattavat muuttua.

Uskottomuus

Lue lisää

Uskottomuus on parisuhteen vaikeimpia ja loukkaavampia asioita, josta ylipääseminen on vaikeaa. On tarpeellista miettiä uusia pelisääntöjä. Miten jatketaan yhdessä eteenpäin. Pettymyksen tunteen jälkeen luottamuksen uudelleen rakentaminen on tärkeää, mutta vaikeaa. Ulkopuolisen apu voi olla tarpeen tilanteen tasapuolisen käsittelyn mahdollistamiseksi. Solmuja parisuhteessa neuvonta sopii vain, jos rinnakkaissuhdetta ei ole enää.

Ajanpuute

Lue lisää

Joskus käy niin, että suhteelle jää liian vähän aikaa. Arjen haasteet vievät voimat eikä jaksa antaa toiselle enää huomiota kun itsekin on väsynyt.

Työ ja perhe

Lue lisää

Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet. Työpäivien venyminen tai haasteelliset työvuorot vievät aikaa perheeltä ja voi kokea olonsa riittämättömäksi suhteessa odotuksiin.

Puhumattomuus

Lue lisää

Parisuhteessa hyvä keskusteluyhteys on yksi tärkeimmistä asioista. Jos keskusteluyhteyttä ei ole, on mahdollisuus, että ymmärretään toinen väärin ja tehdään vääriä tulkintoja. Vuorovaikutusta sekä puhumisen ja kuuntelemisen taitoja opetellaan Solmuja parisuhteessa neuvonnassa.

Erilaiset odotukset

Lue lisää
Parisuhteelta odotetaan erilaisia asioita. Toinen toivoo yhdessä tekemistä ja olemista, toisella on enemmän kodin ulkopuolisia harrastuksia.

Kulississa eläminen, tyhjyyden tunne

Lue lisää

Kaikki on saavutettu ja kaiken pitäisi olla hyvin, mutta silti on tyhjä tunne. Kaunis koti, ura ja lapset eivät riitä. Jotakin tuntuu puuttuvan eikä elämä oikein tunnu miltään. Tyhjyyden tunne voi johtua henkisen yhteyden häviämisestä, eikä läheisyyttäkään enää ole.

Henkilökohtainen kasvu

Lue lisää

Yksilön kasvu, kehitys ja muuttuminen tuovat omat haasteensa parisuhteelle tuoden jännitteitä elämän painopisteiden ja kiinnostuksenkohteiden muuttuessa. Suuntautuminen kodin ulkopuolelle saatta toisessa aiheuttaa mustasukkaisuutta tai ulkopuolisuudentunnetta. Solmuja parisuhteeseen saattaa syntyä siitä, että ollaan eri aikaan siirtymässä uuteen vaiheeseen. Hyvässä parisuhteessa on tasapaino läheisyydelle ja erillisyydelle.

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta on parisuhdekeskus Katajassa kehitelty suosittu ja hyvää palautetta saanut toimintamalli, jonka avulla minä voin auttaa teitä selvittämään suhteenne solmukohtia.

Aikoja iltaisin ja viikonloppusin. 

Menetelmä sisältää paljon käytännön harjoituksia.

Parineuvonnan tueksi molemmille oma Solmuja parisuhteessa, rakkauden mahdollisuus – kirja sekä työkirja.

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta sisältää 8 kpl 2 tunnin tapaamisia pariskunnan kotona tai sopimuksen mukaan toimitilassa. Parineuvonnan hinta on 145 € / kerta (sis. 24% alv) eli 1160 €, jonka voi maksaa 3 erässä. Maksuton kartoitus ennen mahdollisen työskentelyn aloittamista.

8 kerran johdonmukaisesti etenevä prosessimainen työskentely auttaa viemään oppeja ja oivalluksia tehokkaasti arkeen. Harjoitukset ja tehtävät tukevat työskentelyä ja asioiden sisäistämistä.

Mahdollisuus yksittäisiin neuvontakäynteihin, 160 € /kerta ( sis. 24% alv).

Aloittaminen on helppoa

w

Ilmainen kartoitus

Täytätte sähköisen esitietolomakkeen, jonka lähetän teille. Lomake käydään puhelimitse läpi ja kyselen vielä lisätietoja.

Ajanvaraus

Tapaamiset toteutetaan kahden viikon välein teille sopivana aikana. Ajat ovat iltaisin ja viikonloppuisin.

Ensimmäinen tapaaminen

Ensimmäisellä kerralla tutustutaan ja määritellään suhteen solmukohtia. Lähdetään liikkeelle prosessissa. Molemmat tulevat kuulluksi ja nähdyksi.

Parineuvonnasta kysyttyä

Meillä keskustelut menevät usein riidaksi, kun yritämme ottaa vaikeita asioita esille. Miten puhuminen kurssilla onnistuisi?

Minä ohjaan tilannetta turvallisesti ja luottamuksellisesti ja huolehdin siitä, että molemmat saatte kuulluksi tulemisen kokemuksia. Opitte puhumisen ja kuuntelemisen taitoja. Ulkopuolisen neuvojan läsnäolo usein rauhoittaa tilannetta.
Saatte tehtäviä joita käydään yhdessä läpi. Tapaamisissa on aina suunniteltu aihe, joten kurssi etenee johdonmukaisesti. Viette opittuja taitoja arkeen. Keskustelun ei ole tarkoitus mennä riitelyksi vaikka puhutaan vaikeistakin asioista.

Onko tilanne syyllistävä ja ahdistava?

Ei ole. Tilanne on luottamuksellinen ja turvallinen. Pyritään käsittelemään vaikeitakin asioita rennosti ja huumoriakaan unohtamatta.

Onko neuvonnasta oikeasti hyötyä?

Kyllä on. Kun molemmat pysähtyvät kysymysten äärelle ja sitoutuvat prosessiin siitä on hyötyä. Työskentely ei onnistu eikä prosessi etene, jos molemmat eivät ota vastuuta omasta osuudestaan. Siksi on tärkeää kartoittaa tilanne ennen työskentelyn aloittamista.

Puolisoni käyttää mielestäni liikaa alkoholia, vaikuttaako se kurssille pääsyyn?

Jos alkoholinkäyttö on ongelma, on tärkeää saada siihen apua oikealta taholta. Riippuvuuksien hoito kannattaa keskittää sinne, missä on paras asiantuntijuus, jotta saa tarvitsemansa avun. Jos koette, että asia ei vaikuta kurssille sitoutumiseen, on mahdollista osallistua. Maksuttomassa alkuhaastattelussa kartoitan mahdollisia mielenterveys- tai päihdeongelmia.

Marja-Riitta Johnsson

Olen ihmissuhdealan ammattilainen, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Myös kahden jo aikuisen lapsen äti. Olen utelias tutkimaan, havainnoimaan ja oppimaan. Pohdin elämää ja ilmiöitä, ihmisiä, ihmissuhteita sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sydäntäni lähellä on parisuhdeteema ja haluan antaa kaiken ammattitaitoni ja kokemukseni parien yhteiseksi hyväksi.

Minulla on pitkä kokemus yksilöiden ja perheiden tukemisessa haasteellisissa elämäntilanteissa, esimerkiksi vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla sairaanhoitajana sekä Kiikku® -vauvaperhetyöntekijänä. Parisuhteet näyttäytyvät minulle päivittäin, perheiden vahvuudet ja haasteet ovat usein esillä.

Solmuja parisuhteessa® -neuvontaa olen tehnyt kotikäynteinä. Koti on luonteva ja rento ympäristö yhdessä työskentelemiseen.

Lähdetään yhdessä selvittämään, mikä teitä auttaisi täyteen hyvinvointiin. Tehdään yhteistä matkaa huumorilla ja ilolla, oppien ja oivaltaen.

 

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai varaa aika.

040 740 6242

Tampere

marjariitta.johnsson@gmail.com